โรงเรียนนามนพิทยาคม ได้รับมอบอุกรณ์โค้ดดิ้ง ในโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนคตประเทศไทย

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..