โรงเรียนอนุกูลนารี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART Class. และ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุกูลนารี โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART Class. และ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Allot) 2023 สาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..