โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยาภาพของนักเรียนชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ พร้อมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..