โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.กาฬสินธุ์เป็นผู้ให้ความรู้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..