โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ รับมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ มอบหมายให้ ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผอ.รร. เป็นผู้รับมอบ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..