โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม workshop เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..