โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพทางกาย ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ อำนวยการการดำเนินการ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..