โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพฯ ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..