โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนชั้นม. 6 สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. พร้อมคณะผู้บริหาร

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..