โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นม.3 และ 6 โดยมี นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. และคณะผู้บริหาร คณะครูให้การสนับสนุน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..