โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนผู้กู้ยืมเงิน ระดับชั้นม.6 จากกองทุน กยศ. โดยมีนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. ให้โอวาท

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..