โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นม.1 และ 4 อำนวยการดำเนินงานโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..