โรงเรีียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ #๘ Kamalasai Robotics AI and Technology Thailand Championship #๘ อบรมหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (ไม่จำกัดอายุ)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..