โรงเรีียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมภูไท โรบอท ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๓ โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ #๘ การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ PLATFORM CIRA CORE (อายุไม่เกิน ๑๕ ปี)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..