นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนร่องคำ

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ 25

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลเขาวง จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ๑ ล้านเข็ม ใน ๑๐๐ วัน

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ซับใต้สะเต็มแคมป์ เขาใหญ่ (Saptai STEM Camp Khao Yai) จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สพม.กาฬสินธ์ุ ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เ

Read more

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เ

Read more

ระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ฯ (ระดับชาติ) ได้เปิดให้คุณครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบได้แล้ว

ระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกร

Read more