ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ ๑)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที

Read more

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ 2

Read more

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) หรือ NSM สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาส

Read more