โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ …ณ หอประชุมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร….

Read more