ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  📌ประกาศรายชื่อผู้ม

Read more

นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ. และรองผอ. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เอแมท ครอสเวิร์ดฯและการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์

Read more

นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครูเข้าร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก จาก สพฐและ สพม.ผ่านทางระบบออนไลน์

Read more