โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพฯ ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

Read more

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพทางกาย ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ อำนวยการการดำเนินการ

Read more

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม workshop เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more