4 ตุลาคม 2566 – นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่ม หน่วย ตลอดจนบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ วันแรก

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

คลิกชมภาพ

ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

4 ตุลาคม 2566 – นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ และนายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ผอ.กลุ่ม หน่วย ตลอดจนบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ วันแรก

โดยได้เดินทางไปสักการะพระพุทธนิมิตร พระประจำสำนักงาน สพม.กาฬสินธุ์ จากนั้นได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาฬสินธุ์ หลวงพ่อองค์ดำ (วัดกลางอารามหลวง) และเจ้าโสมพระมิตร พ่อเมืองกาฬสินธุ์

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นสิ่งที่ดีงามและควรกระทำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในการเข้ามารับตำแหน่ง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ ตนขอฝากเนื้อฝากตัวกับข้าราชการและบุคลากร สพม.กาฬสินธุ์ ทุกคน ขอความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากร สพม.กาฬสินธุ์ ต่างมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปร่งใสในการทำงาน


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..