โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอบคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลเขาวง จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อม Health ID ยืนยันสิทธิ์เพื่อรักษาพยาบาล

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรดนย์ ศรีโมคา นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปี ๒๕๖๗

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ ๑ ล้านคนให้สังคม รด. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลตามขอบเขตของงาน โครงการโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอำลานักเรียน เนื่องในโอกาสเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่รำลึก และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา”

Read more