โรงเรียนนามนพิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียนและฟังธรรม ณ วัดป่าศรีอุดมธรรม ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

Read more

โรงเรียนนามนพิทยาคมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ระหว่างส่วนราชการระดับอำเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

Read more