นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยทีมบริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวล

Read more

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ

Read more

นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/ 2567

  วันอังคารที่ 13 กุ

Read more

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงฯ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ

Read more

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 25

Read more