นายตระการเกียรติ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติออกหน่วยให้บริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2

Read more

สพม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องในณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์

สพม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวัน

Read more