นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เคลื่อนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ประกาศคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 71

ประกาศคณะกรรมการตัดสิน งา

Read more

ระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ฯ (ระดับชาติ) ได้เปิดให้คุณครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบได้แล้ว

ระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกร

Read more

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกูลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คลิกชมภาพการประชุม      

Read more

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ให้อิงเกณฑ์ครั้งที่ 70 ไปก่อน)

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัต

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

คลิกชมภาพกิจกรรมชุดที่ 1 

Read more

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ

ภาพบรรยากาศการประชุม 12 ต

Read more