ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 25

Read more

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงฯ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ

Read more

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 25

Read more

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 256

Read more

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัย ลงพื้นที่มอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุถูกยิงเสียชีวิต

Read more

สพม.กาฬสินธ์ุ ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เ

Read more

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการนักเรียนที่ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 25

Read more

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศ “ประก

Read more