นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพป.ระนอง ช่วยราชการ สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read more

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัย ลงพื้นที่มอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุถูกยิงเสียชีวิต

Read more

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ นำบุคลากรในสำนักงาน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2

Read more