คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ รุ่น 611 ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

 

Read more

นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬาเปตองรอบระดับประเทศ สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

Read more

คณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ณ สพม.กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดย นายชุชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :http

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางเลือก”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :http

Read more

โรงเรียนกุฉินารายณ์ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพแห่ง สพฐ.” (OBEC Special)

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.

Read more