ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 จ.ภ.กาฬสินธุ์ https://drive.google.com/file/d/1Iu7mZiM8qreCfz38SwwY2G9yMCwqUQlZ/view?usp=sharin

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 จ.ภ.กาฬสินธุ์ https://drive.google.com/file/d/1ObF4FXvdOMIWV3lZWZ4j4W5UumGqTwsg/view?usp=sharing


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..