รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว                                                                  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ https://drive.google.com/file/d/14WWpc2uAT12sh2aWTZdU9WrdXf4kfpVy/view?usp=sharing


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..