กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกุฉินารายณ์ นำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 11 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2566 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ดร.อานนท์ นนทวัน ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแทน ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันดังนี้
1. Quiz (ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย)
2. Spelling Bee (ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย)
3. Story telling (ระดับชั้น ม.ปลาย)
4. Singing Contest (ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย)
5. K.C. Chinese Got Talent 2023
(ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย)
6. การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น
(ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..