การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

  1. หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

  2. ปฏิทิน

  3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2566

  4. คู่มือการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..