โรงเรียนกุฉินารายณ์ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพแห่ง สพฐ.” (OBEC Special)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและคณะครูเข้ารับการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพแห่ง สพฐ.” (OBEC Special) ผ่านระบบอนไลน์ Zoom Meeting และ Youtube OBEC Channel ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..