กิจกรรมสัมมนา คณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบหมายให้ นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สัมมนา คณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 แถลงนโยบายต่อที่ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของรุ่นพี่และรุ่นน้อง เสนอโครงการและกิจกรรมที่ จะดำเนินการในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบุญไกรสร


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..