ส่งมอบบ้านนักเรียน(ต่อเติมบ้าน)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

1.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมบ้านพร้อมส่งมอบบ้านนักเรียน (ต่อเติมบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ โดยมีนางรดา  ฉายผาด ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์และบุคลากรฝ่ายปกครองท้องถิ่น นายภิรมณ์  อุทรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้ร่วมสร้างขวัญและให้กำลังใจนักเรียน

https://www.facebook.com/NAKRAIPITTAYASAN


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..