โรงเรียนกุฉินารายณ์เข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดย ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2567


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..