โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริหารงานปกครองและกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ภายในงาน มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความสามัคคี ให้กับนักเรียน


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..