โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบหมายให้ นายไกรวร แสงชมภู รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานใน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมีผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..