คณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระยะที่ 1 ตามนโยบาย สพฐ. สนับสนุนโดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..