คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ รุ่น 611 ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

 

Read more

นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬาเปตองรอบระดับประเทศ สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

Read more

คณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ณ สพม.กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดย นายชุชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

Read more

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพฐ. โดยมี นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการ

Read more

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์” สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กาฬสินธุ์ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะกับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการใช้จ่ายในการจัดการศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

Read more