ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..