ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูพร้อมนี้ได้ร่วมทำบุญและมอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 500 บาท เพื่อเป็นการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..