วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตอบ ITA 2024

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตอบ ITA 2024

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2024 (ITA 2024) ตัวชี้วัด IIT และ OIT

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.กาฬสินธุ์ โดยมี รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ผอ.กลุ่ม หน่วยพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ในการประชุมครั้งนี้ นางธัญญลักษณ์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตอบแบบประเมิน ITA 2024 ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการดำเนินงานของ สพม.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..