นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 รร.เมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวและเตรียมความพร้อมสานฝันส่งน้องเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษา การบริการและการสื่อสาร

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..