นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร. มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน..หลักสูตรต้านทุจริต

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..