นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.เมืองกาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/67 โดยมี ดร.สุจินต์ วิชัยวงศ์ เป็นประธาน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..