นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพป.ระนอง ช่วยราชการ สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุมอบหมายให้ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพป.ระนอง ช่วยราชการ สพม.กาฬสินธ์ุประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธ์ุ,ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด) เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..