ผู้อำนวยการ สพม.กาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ดร. ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาากาฬสินธุ์

ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พบปะ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อสร้างขวัญ

และกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน ณ โรงเรียน

ไตรรัตนวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..