ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพป.ระนอง ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เป็นกิจกรรมสำคัญที่กระตุ้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะต่าง ๆของเด็ก พัฒนาจิตใจ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..