สพม.กาฬสินธุ์ รวมพลังจิตอาสา สามัคคี “ปลูกหญ้า ทาสี”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


24 มิถุนายน 2567 ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรภัทร วงษ์สว่าง และนายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ นำทีมผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปลูกหญ้าและทาสี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศที่ดีในพื้นที่สำนักงาน
กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในองค์กร รวมถึงส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคนในสำนักงาน การปลูกหญ้าและการทาสีในบริเวณสำนักงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สถานที่ทำงานมีความสวยงามขึ้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ. สพม.กาฬสินธุ์ กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมว่า “กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างบุคลากรในองค์กร เราเชื่อว่าการร่วมมือกันจะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสำนักงานและสังคมได้”
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรทุกคน โดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ซึ่งผลที่ได้รับคือพื้นที่สำนักงานที่มีความสวยงามและบรรยากาศที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ได้ฝากเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม พร้อมกับแสดงความขอบคุณและชื่นชมในความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..